อยากเล่นหุ้นต้องเริ่มที่อะไรก่อน

เล่นหุ้น หรือการลงทุนในตลาดหุ้น เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่เราหลายคนคิด ไม่ได้ซับซ้อนหรือยุ่งยากจนเกินไปเช่นกัน ซึ่งในตอนเริ่มแรกอาจจะต้องใช้เวลาศึกษาและทำความเข้าใจกับมันก่อน ก็เหมือนกับการเรียนรู้ และลงทุนในอะไรซักอย่างหนึ่ง เราลองมาดูกันว่าหากเราสนใจที่จะเล่นหุ้นนั้น ควรเริ่มจากการทำอะไรกันบ้าง

1 – กำหนดเป้าหมาย – ก็เหมือนกับหลายๆอย่าง เป้าหมายของคนที่เล่นหุ้นนั้นก็ไม่เหมือนกัน เช่นต้องการมีรายได้พิเศษนอกเหนือจากงานประจำ ต้องการทางเลือกในการเก็บเงินหรือลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดี ต้องการเก็บหุ้นไว้เป็นมรดกหรือทินทรัพย์ให้ครอบครัว และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งเป้าหมายที่ต่างกัน ก็จะมีวิธีการเล่นหุ้นที่ต่างกัน เราจึงต้องถามตัวเองก่อนว่า เราจะเล่นหุ้นเพื่ออะไร

2 – กำหนดระยะเวลา – หลังจากรู้เป้าหมายแล้ว ต่อมาเราควรกำหนดระยะเวลาลงทุนของเรา ว่าเราจะนำเงินไปลงกับตลาดหุ้นเป็นระยะเวลานานแค่ไหน เพราะหุ้นแต่ละตัวมีลักษณะไม่เหมือนกันทั้งการขึ้นลงของราคาและผลตอบแทนระยะสั้น-ยาว ซึ่งระยะเวลาของการเล่นหุ้นจะแบ่งออกเป็น3แบบหลักๆ
– ระยะสั้น คือไม่เกิน3เดือน
– ระยะกลาง คือนานกว่า3เดือน แต่ไม่เกิน1ปี
– ระยะยาว คือการถือหุ้นเป็นเวลา1ปีขึ้นไป

3 – กำหนดจำนวนเงิน – หลังจากรู้เป้าหมายและกำหนดระยะเวลาแล้ว ต่อไปคือการระบุจำนวนเงินที่จะนำเข้ามาเล่นหุ้น
ซึ่งเงินในส่วนนี้ควรจะเป็น “เงินเย็น” หรือจำนวนเงินส่วนที่เหลือจากการใช้จ่ายจำเป็น และคิดมาอย่างรอบคอบแล้วว่า ถ้าหากขาดเงินจำนวนนี้ไปก็จะไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตปกติ เพราะไม่ว่าจะมากหรือน้อย ตลาดหุ้นก็ถือว่ามีความเสี่ยง และเราไม่ควรใช้จำนวนเงินที่สูงจนกระทบต่อการดำเนินชีวิตมาเสี่ยงโดยไม่จำเป็น

4 – กำหนดผลตอบแทน – พื้นฐานข้อสุดท้ายคือการระบุจำนวนผลตอบแทนที่ได้จากการเล่นหุ้น เช่น 5% 10% ต่อปี หรือมากกว่านั้น ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วการเล่นหุ้นที่ดี ควรได้รับผลตอบแทนมากกว่าอัตราเงินเฟ้อ และดอกเบี้ยเงินฝาก เช่นถ้าในปีนั้น อัตราเงินเฟ้อเท่ากับ3% และดอกเบี้ยธนาคารเท่ากับ4% เราควรจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นที่7%ขึ้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *